Vrste kartona u kartonskoj industriji

Na slikama su prikazani materijali i tipovi kartona sa kojima radimo i koji se uglavnom najviše koriste u pakovanju.
Izradjuju se obično u 2 varijante i to kao kafeni(braon) ili beli karton.Postoje više opcija u sastavu kartona ali su ovde
prikazani samo najzastupljeniji.Svaki od njih je predvidjen za odredjenu vrstu pakovanja i po osobinama i po sastavu.
Ovde vam je prikazana paleta materijala koji su vam na raspolaganju pri izradi kartonske kutije i kako izgledaju.
Naravno ako ne možete da odredite,bitno je da nam kažete šta pakujete i šta je namena i mi ćemo odabrati za vas...

HROMOKARTON-Uglavnom je belo-sivi  debljine 0,5 do 0,6mm.Različitih gramatura od 180 - 450 gr po m2.Izuzetno flexibilan,lak za obradu koristi se uglavnom kao materijal za pakovanje manjih i lakših proizvoda.Ima dosta široku primenu i za namenska i komercijalna pakovanja gde nema prevelikih zahteva kutije za hranu,kolače itd...

BINDAKOT- Isti materijal kao i hromokarton belo - bele boje,0,5-0,6 mm.Samo mnogo finiji i lepši i za rad i za štampu
Najviše je zastupljen u proizvodnji lekova i parfimerijama...

SIVA LEPENKA - U odnosu na klasične kartone,ona se izdvaja po svom satavu jer se drugačije zove i  presovana
lepenka zbog toga što je izuzetno jaka i čvrsta u svom sastavu.Presovana zato što je nastala presovanjem kartona.Postoji u raznim debljinama i to od 1,8 mm do 3mm,boje je sive ili tamno sive u zavisnosti od dobavljača..
Koristi se uglavnom za izradu luksuznih,promotivnih i reklamnih kutija gde se traži vrhunska i najbolja obrada kutije..

TROSLOJNI KARTON MIKROVAL-Postoji u dve varijante kao braon ili beli debljine 1,5mm.Takodje ima dosta široku
primenu za namensko i komercijalno pakovanje gde se traži malo jači materijal i naravno gde su zahtevnija pakovanja.

TROSLOJNI KARTON-Takodje je zastupljen u dve varijante braon ili beli debljine 3mm.Našao je svoju primenu kao
materijal za pakovanje  zbirne ambalaže kao tzv transportna ambalaža.

PETOSLOJNI KARTON-Gde je potrebna veća jačina i izdržljivost i gde su zahtevnija pakovanja u tu svrhu se koristi
ovaj tip kartona debljine 5mm za namene  transportne ambalaže.

                           
                                                                                                                                                      S*poštovanjem
                                                                                                                                                           Kartimpex