PROFESIONALNA IZRADA
U proizvodnji i i samoj izradi jedne kartonske kutije da bi  došli do finalnog proizvoda koristimo se u radu sa mašinama koje su ovde prikazane na slikama.Svaka od njih ima neku svoju ulogu i obavlja odredjene korake u sklapanju  kutije iz jedne ili više operacija...
Mogu se bolje pogledati kako izgledaju i u samom radu,na prezentaciji preko video klipova koje smo pripremili u nastavku za vas...
                          Ploter i kompjuter čine osnovu svakog početka izrade probnog modela kutije i njen izgled.
                          Rol-štanca sistemom tzv štanc-alata  služi za prosecanje ili isecanje kartonskog materijala.
                          Kaširka služi za kaširanje ili lepljenje kartona sa nekim drugim materijalima  u jednu celinu.
                          Ofset je štamparska mašina i služi za štampane kutije.
                          Lepilica služi za lepljenje krajeva i zatvaranje kutije u jednoj tački.
                                                                              
                                                                                                                                                           
       
PLOTER                                 ROL-ŠTANCA                            KAŠIRKA                                OFSET

Mašine za izradu kartonskih kutija